خدمات طراحی سایت

پکیج استارتاپ
 • وردپرس CMS
 • ساده استاندارد درجه کیفی
 • هست قالب آماده
 • هست شخصی سازی شده
 • هست کاملا ریسپانسیو
 • 2 گیگابایت هاست رایگان
 • دارد پنل مدیریت
 • دارد صفحه درباره ما
 • دارد صفحه تماس با ما
 • دارد فرم ساز
 • دارد SSL
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد معرفی محصول و خدمات
 • دارد تنظیمات امنیتی
 • دارد رعایت رنگ سازمانی
 • دارد بخش بلاگ
 • ساده مدیریت فایل ها
 • ساده اسلایدر
 • ساده منو
 • ساده سیستم نظر دهی
 • ساده جستجو
 • ساده پروفایل کاربری
 • ساده بهینه سازی
 • ندارد سئو
 • ندارد قابلیت چت آنلاین
 • ندارد قابلیت تیکتینگ
 • ندارد سیستم رزرو اینترنتی
 • ندارد گزارش فعالیت
 • ندارد پنل پیامکی
 • ندارد افزایش سرعت
 • ندارد استفاده از CDN
 • ندارد اپلیکیشن آندروید
 • ندارد اپلیکیشن آی او اس
 • ... و ده ها امکانات دیگر
پکیج معمولی
 • وردپرس CMS
 • معمولی استاندارد درجه کیفی
 • هست قالب آماده
 • هست شخصی سازی شده
 • هست کاملا ریسپانسیو
 • 2 گیگابایت هاست رایگان
 • دارد پنل مدیریت
 • دارد صفحه درباره ما
 • دارد صفحه تماس با ما
 • دارد فرم ساز
 • دارد SSL
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد معرفی محصول و خدمات
 • دارد تنظیمات امنیتی
 • دارد رعایت رنگ سازمانی
 • دارد بخش بلاگ
 • معمولی مدیریت فایل ها
 • معمولی اسلایدر
 • معمولی منو
 • معمولی سیستم نظر دهی
 • معمولی جستجو
 • معمولی پروفایل کاربری
 • معمولی بهینه سازی
 • ندارد سئو
 • ندارد قابلیت چت آنلاین
 • ندارد قابلیت تیکتینگ
 • ندارد سیستم رزرو اینترنتی
 • ندارد گزارش فعالیت
 • ندارد پنل پیامکی
 • ندارد افزایش سرعت
 • ندارد استفاده از CDN
 • ندارد اپلیکیشن آندروید
 • ندارد اپلیکیشن آی او اس
 • ... و ده ها امکانات دیگر
پکیج اقتصادی
 • وردپرس CMS
 • پیشرفته استاندارد درجه کیفی
 • هست قالب آماده
 • هست شخصی سازی شده
 • هست کاملا ریسپانسیو
 • 3 گیگابایت هاست رایگان
 • دارد پنل مدیریت
 • دارد صفحه درباره ما
 • دارد صفحه تماس با ما
 • دارد فرم ساز
 • دارد SSL
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد معرفی محصول و خدمات
 • دارد تنظیمات امنیتی
 • دارد رعایت رنگ سازمانی
 • دارد بخش بلاگ
 • اختصاصی مدیریت فایل ها
 • اختصاصی اسلایدر
 • اختصاصی منو
 • اختصاصی سیستم نظر دهی
 • اختصاصی جستجو
 • اختصاصی پروفایل کاربری
 • اختصاصی بهینه سازی
 • دارد سئو
 • دارد قابلیت چت آنلاین
 • دارد قابلیت تیکتینگ
 • دارد سیستم رزرو اینترنتی
 • دارد گزارش فعالیت
 • دارد پنل پیامکی
 • دارد افزایش سرعت
 • دارد استفاده از CDN
 • ندارد اپلیکیشن آندروید
 • ندارد اپلیکیشن آی او اس
 • ... و ده ها امکانات دیگر
پکیج حرفه ای
 • وردپرس CMS
 • پیشرفته استاندارد درجه کیفی
 • هست قالب نیمه اختصاصی
 • هست شخصی سازی شده
 • هست کاملا ریسپانسیو
 • 5 گیگابایت هاست رایگان
 • دارد پنل مدیریت
 • دارد صفحه درباره ما
 • دارد صفحه تماس با ما
 • دارد فرم ساز
 • دارد SSL
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد معرفی محصول و خدمات
 • دارد تنظیمات امنیتی
 • دارد رعایت رنگ سازمانی
 • دارد بخش بلاگ
 • اختصاصی مدیریت فایل ها
 • اختصاصی اسلایدر
 • اختصاصی منو
 • اختصاصی سیستم نظر دهی
 • اختصاصی جستجو
 • اختصاصی پروفایل کاربری
 • اختصاصی بهینه سازی
 • دارد سئو
 • دارد قابلیت چت آنلاین
 • دارد قابلیت تیکتینگ
 • دارد سیستم رزرو اینترنتی
 • دارد گزارش فعالیت
 • دارد پنل پیامکی
 • دارد افزایش سرعت
 • دارد استفاده از CDN
 • ندارد اپلیکیشن آندروید
 • ندارد اپلیکیشن آی او اس
 • ... و ده ها امکانات دیگر
پکیج پیشرفته
 • وردپرس CMS
 • پیشرفته استاندارد درجه کیفی
 • هست قالب اختصاصی
 • هست شخصی سازی شده
 • هست کاملا ریسپانسیو
 • 10 گیگابایت هاست رایگان
 • دارد پنل مدیریت
 • دارد صفحه درباره ما
 • دارد صفحه تماس با ما
 • دارد فرم ساز
 • دارد SSL
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد معرفی محصول و خدمات
 • دارد تنظیمات امنیتی
 • دارد رعایت رنگ سازمانی
 • دارد بخش بلاگ
 • اختصاصی مدیریت فایل ها
 • اختصاصی اسلایدر
 • اختصاصی منو
 • اختصاصی سیستم نظر دهی
 • اختصاصی جستجو
 • اختصاصی پروفایل کاربری
 • اختصاصی بهینه سازی
 • دارد سئو
 • دارد قابلیت چت آنلاین
 • دارد قابلیت تیکتینگ
 • دارد سیستم رزرو اینترنتی
 • دارد گزارش فعالیت
 • دارد پنل پیامکی
 • دارد افزایش سرعت
 • دارد استفاده از CDN
 • ندارد اپلیکیشن آندروید
 • ندارد اپلیکیشن آی او اس
 • ... و ده ها امکانات دیگر
پکیج اختصاصی
 • اختصاصی CMS
 • پیشرفته استاندارد درجه کیفی
 • هست قالب اختصاصی
 • هست شخصی سازی شده
 • هست کاملا ریسپانسیو
 • 15 گیگابایت هاست رایگان
 • دارد پنل مدیریت
 • دارد صفحه درباره ما
 • دارد صفحه تماس با ما
 • دارد فرم ساز
 • دارد SSL
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد معرفی محصول و خدمات
 • دارد تنظیمات امنیتی
 • دارد رعایت رنگ سازمانی
 • دارد بخش بلاگ
 • اختصاصی مدیریت فایل ها
 • اختصاصی اسلایدر
 • اختصاصی منو
 • اختصاصی سیستم نظر دهی
 • اختصاصی جستجو
 • اختصاصی پروفایل کاربری
 • اختصاصی بهینه سازی
 • دارد سئو
 • دارد قابلیت چت آنلاین
 • دارد قابلیت تیکتینگ
 • دارد سیستم رزرو اینترنتی
 • دارد گزارش فعالیت
 • دارد پنل پیامکی
 • دارد افزایش سرعت
 • دارد استفاده از CDN
 • دارد اپلیکیشن آندروید
 • دارد اپلیکیشن آی او اس
 • ... و ده ها امکانات دیگر

کلیه حقوق سایت برای آرت آرک محفوظ می باشد .